De WOZ (waarde onroerende zaken) geeft aan wat een pand waard is. Met deze waarde worden heffingen berekend zoals onroerende zaak belasting, rioolheffing en afvalstofheffing. Het verlagen van uw WOZ waarde is daarom degelijk van belang om deze zo laag mogelijk te houden.

Hoe komt de waarde tot stand?

Deze waarde wordt geschat door de gemeente. De gemeente zal elk jaar een nieuwe waarde aan een woning hangen en de eigenaar inlichten over de woningwaarde. Elke eigenaar krijgt een brief met daarin de informatie over het betreffende object. Deze waarde kan een aankoopprijs zijn of een waarde waarbij het pand vergeleken is met de buren.

Waarom verlagen?

De WOZ-waarde laag houden geeft voordelen om zo lagere kosten te hebben aan onroerende zaak belasting, rioolheffing etc. Daarom kunt u bezwaar maken tegen deze waarde. Een verlaging scheelt al snel honderden Euro’s.

Waar kan ik de WOZ waarde inzien?

U kunt de WOZ waarde gratis inzien op: WOZ-waarde.nl. Hier is het mogelijk de waarde op te vragen van elke woning in Nederland. Maandelijks worden gegevens van de waarden en perceelinformatie opgeslagen.

U kunt naast deze waarde ook online bezwaar maken tegen uw WOZ waarde. Er is een formulier welke online ingevuld kan worden door de eigenaar van het pand. Dit formulier wordt digitaal verzonden. Bekijk voor meer informatie deze site.